Skip to main content

O Concello de Calafell adxudícalle a construción dos 110 pisos a Construccions Rubau, gañador da licitación, que se presentou xuntamente con Sogeviso para a xestión integral do alugueiro durante os 75 anos de concesión

 

O Concello de Calafell adxudicoulle oficialmente a Construccions Rubau, nun Pleno celebrado o pasado 15 de setembro, o concurso público para a constitución dun dereito de superficie nun terreo de 5.000 m² en Calafell (Tarragona) para destinalo á promoción oficial do réxime de alugueiro accesible.

Construccions Rubau presentou unha oferta de licitación ao concurso o pasado mes de maio, con Sogeviso como operador do alugueiro. Tras a efectiva adxudicación, Rubau encargarase da promoción e construción das vivendas, e asumirá o investimento —preto dos 12 millóns de euros—, ademais do mantemento e reparacións que se requiran durante un período de concesión de 75 anos. Unha das vantaxes do modelo de Rubau é a rapidez na execución das obras de construción —entre 17 e 18 meses—, grazas ao uso de elementos prefabricados, que manterán sempre a boa calidade arquitectónica e construtiva. Pola súa banda, Sogeviso realizará a xestión integral do alugueiro, na súa fase de explotación.

A Mesa de Contratación valorou especialmente a oferta de Xestión Social e de Mediación de Conflitos presentada por Sogeviso, que é un dos elementos que a diferencian da proposta rival presentada. Así mesmo, destacou a presentación dun plan «moi completo, detallado e adecuado ao plan de xestión social, cun equipo multidisciplinar especializado, ferramentas para a xestión e uns plans de acompañamento social, prevención e xestión da morosidade axeitados».

Desde o Consistorio mostran unha gran satisfacción, dado que se trata dun feito histórico na localidade: «É a primeira promoción de protección oficial dos últimos 40 anos. Moitas persoas poderán acceder, por fin, a unha vivenda digna cun alugueiro accesible ás súas posibilidades», en palabras do seu alcalde, Ramon Ferré.

Estas vivendas destinaranse, principalmente, a familias con fillos, fogares unipersoais, persoas maiores, familias monoparentais e novas ou parellas con vontade de emancipación, que poderán pagar un prezo inferior ao de mercado. A renda de alugueiro oscilará entre os 300 e 450 euros ao mes, o que facilitará o acceso á vivenda nun contexto de encarecemento do prezo do alugueiro e do custo da vida en xeral. A selección dos futuros arrendatarios irá a cargo do Concello, mediante concurso público, na que terán prioridade as persoas empadroadas no municipio.

Para Sogeviso, esta promoción de Calafell é a primeira adxudicación de vivendas destinadas a alugueiro accesible en Cataluña, e súmase á anterior adxudicación das 1.763 vivendas do Plan Vive (Lote 3) da Comunidade de Madrid (nos municipios de San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Alcorcón, Alcalá de Henares e Xetafe). Sogeviso mantén así a súa clara aposta pola xestión do alugueiro accesible e pola promoción de políticas destinadas a este tipo de alugueiro en todo o Estado, a través da colaboración público-privada.

Leave a Reply