Skip to main content
 

Un novo modelo de xestión
da problemática social da vivenda

Especialistas en solucións responsables e viables á xestión de activos inmobiliarios.

 

Un novo modelo de xestión
da problemática social da vivenda

Expertos en xestionar alugueiros de forma socialmente responsable e economicamente sostible.

 

Un novo modelo de xestión
da problemática social da vivenda

Especialistas en xestionar parques de vivendas mediante alugueiros
sociais ou accesibles de maneira economicamente sostible.

 

Un novo modelo de xestión
da problemática social da vivenda

Benchmarking preventivo de situacións de vulnerabilidade relacionadas coa vivenda.

 

Un novo modelo de xestión
da problemática social da vivenda

Solucións contrastadas, socialmente responsables e economicamente
sostibles para propiedades inmobiliarias.

 

Un novo modelo de xestión
da problemática social da vivenda

Innovadores da xestión do alugueiro socialmente responsables
ante a problemática da vivenda.

 

Un novo modelo de xestión
da problemática social da vivenda

Innovadores en Big Data preventivo.

1
1

Sogeviso se suma al movimiento B Corp.

Sogeviso, o primeiro servicer inmobiliario en conseguir a certificación B Corp

Más información

Que é Sogeviso

Sogeviso é un servicer inmobiliario especializado na xestión socialmente responsable e economicamente
sostible de carteiras de inmobles, proporcionando valor reputacional á propiedade.

Como complemento á xestión inmobiliaria clásica, Sogeviso achega experiencia na xestión das persoas e as súas problemáticas socioeconómicas, sendo empático co acontecer na sociedade en relación á vivenda e facilitando a relación propiedade-inquilino.

A base da nosa actuación estriba no coñecemento do inquilino, a evolución da súa situación económica e, no seu caso, recoñecendo a súa vulnerabilidade e establecendo un modelo de xestión baseado nela.

En tales casos, traballamos para mellorar a capacidade de renda das persoas que compoñen a unidade familiar (inquilinos de alugueiro social), con accións socioeducativas ou de inserción laboral (Contrato Social).

Finalmente Sogeviso, coñecedor do déficit de parques de vivenda con alugueiro accesible, desenvolveu un modelo de colaboración público-privada para a promoción de vivendas en alugueiro, achegando ademais a súa metodoloxía social de xestión.

Os nosos valores

Os nosos valores resúmense nuns principios que determinan a nosa forma de traballar e os nosos criterios de actuación.

Compromiso

Realizamos o noso traballo con profesionalidade e responsabilidade en cada paso que damos e cada ferramenta que propoñemos. Ofrecemos o mellor de nós porque somos moi conscientes de que estamos tratando con persoas.

Non conformismo

Somos unha empresa nova, dinámica e innovadora. Buscamos superarnos día a día con novos retos e proxectos. Non nos convence un “non”. Anticipámonos ás necesidades dos nosos clientes (tanto propiedade como inquilinos) e buscamos solucións innovadoras para as súas necesidades.

Profesionalidade

Defínenos o noso rigor, pulcritude e busca permanente da excelencia no noso traballo. Contamos cun equipo competente, formado e comprometido co seu labor. A nosa experiencia aválanos.

Eficacia

Traballamos con estruturas e procesos innovadores e dinámicos que nos permiten ofrecer as mellores respostas e solucións.

Empatía

Escoitamos e entendemos ás persoas coas que nos relacionamos dende a proximidade e con actitude positiva. Contaxiamos positividade porque sempre hai un lado bo ao que mirar.

Franqueza

Actuamos con transparencia e integridade, confiamos nas persoas e na súa capacidade de superar situacións adversas.

Dobre visión de Sogeviso

A actuación de Sogeviso céntrase en dúas vertentes para dar solución a un problema dual con grande impacto económico e reputacional:

Propiedade

Xestionamos proactivamente o parque de vivendas en alugueiro accesible ou social reducindo a taxa de impagamento e evitando que os inmobles deriven en activos improdutivos.

Familias/inquilinos

Establecemos mecanismos para o seu coñecemento e, chegado o caso de situación de vulnerabilidade, dotamos aos membros da unidade familiar de medios para mellorar as súas perspectivas socioeconómicas e, no posible, solucionar a situación.

Prensa e comunicación

Ver máis vello

Informes

Descarga informes e documentos de interese

Ver máis