Teléfono:+34 934 033 245 De luns a venres de 8:00 a 15:00

Aválannos·

Sogeviso, como prestador de servizos, é unha compañía multicliente que traballa e ofrece os seus servizos a diversidade deles.

sogeviso-logocliente-sabadell
sogeviso-logocliente-solvia

Colaboradores Inserción Laboral·

Empresas coas que temos subscrito convenio para a inserción laboral.

Colaboracións·

O modelo de traballo de Sogeviso baséase na interrelación constante coas administracións públicas e co tecido social representado por entidades sociais, fundacións, centros de estudos, colexios profesionais, etc.

Entidades coas que mantemos un vínculo de colaboración:

Participación en asociacións