Skip to main content

Aválannos

Sogeviso, como prestador de servizos, é unha compañía multicliente que traballa e ofrece os seus servizos a diversidade deles.

sogeviso-logocliente-sabadell
sogeviso-logocliente-solvia

Colaboradores Inserción Laboral

Empresas coas que temos subscrito convenio para a inserción laboral.

Colaboracións

O modelo de traballo de Sogeviso baséase na interrelación constante coas administracións públicas e co tecido social representado por entidades sociais, fundacións, centros de estudos, colexios profesionais, etc.

Entidades coas que mantemos un vínculo de colaboración:

Participación en asociacións