Skip to main content

Inn-Social

Chamamos Inn-Social aos programas específicos que teñen un alto valor de innovación no marco da xestión dos aspectos vinculados á vivenda e de responsabilidade social.

CONTRATO SOCIAL
by sogeviso

Plan personalizado de acompañamento social e de inserción laboral para os inquilinos e as súas familias.

Os programas lévanse a cabo en colaboración coa Administración Pública local e entidades sociais nos casos que procede.

Máis información

SIBILIA
by sogeviso

Un modelo de cuantificación do risco potencial entre o economicamente sostible e a responsabilidade social.

Dispón dun algoritmo para a valoración do risco baseado na análise de máis de 70 variables.

Ver proxecto