Skip to main content

Xestión alugueiro

 • Formalización de contratos.
 • Xestión do cobramento.
 • Atención ao inquilino.
 • Renovaciones de contratos.
 • Adecuación e mantemento de vivendas.

Xestión da posesión de inmobles

 • Servizos de xestión da ocupación ilegal.
 • Xestión da posesión (REOS).

Mediación / Xestión do conflito

 • Xestión do conflito con impacto social.
 • Servizos de interrelación con axentes externos.

Análise de carteiras de inmobles ou de créditos con garantía hipotecaria

 • Big Data.

Xestión proxectos alugueiro accesible

 • Proxecto.
 • Financiamento.
 • Xestión da promoción.
 • Xestión do parque de alugueiro accesible.