Skip to main content

Nos meses de marzo e abril, Sogeviso entregou as chaves aos primeiros arrendatarios de dúas promocións de alugamento económico en Alcorcón pertencentes ao Plan Vive Madrid

Sogeviso, unha das maiores plataformas de xestión de vivenda accesible, con máis de 3.600 vivendas adxudicadas para a xestión, comezou a operación das promocións do Plan Vive da Comunidade de Madrid nos meses de marzo e abril ao entregar as chaves aos primeiros máis de douscentos veciños de dúas promocións de Alcorcón, situadas nas rúas Ocho de marzo, 2-bis e África, 4 do concello do sur de Madrid.

O Plan Vive da Comunidade de Madrid é un modelo de colaboración público-privada para a promoción de vivenda accesible (rendas medias), onde, a través de concurso público, a Administración autonómica cedeu mediante concesión solares da súa propiedade por un período de 50 anos para a súa explotación en alugamento por debaixo do prezo de mercado por parte dun investidor institucional que inviste na construción e conservación dos edificios.

Para este fin, Sogeviso engadiu ás súas capacidades existentes de mediación e xestión social da vivenda unha nova plataforma tecnolóxica e equipos de xestión inmobiliaria que lle permiten ofrecer un servizo de calidade, áxil e competitivo. Sogeviso executará proxectos en Madrid, Andalucía e Cataluña, cunha carteira que está en plena expansión e cuxo obxectivo pasa por ampliar este mapa a outras comunidades autónomas.

Susana Navia, directora de xestión de alugamentoes accesibles de Sogeviso, afirmou que «en España créanse máis de 240 mil fogares e prodúcense menos de 100 000 vivendas ao ano. Esta situación provoca aumentos no prezo do alugamento e a única resposta verdadeiramente eficaz é xerar un parque de vivendas accesibles moito maior». Estímase que en España serían necesarias máis de 300 000 vivendas de alugamento accesible nos próximos 5 anos para normalizar os prezos. Para este volume de vivendas, a atracción de investimento institucional e a presenza de xestores que o apoien son dous elementos fundamentais.

Pola súa banda, Javier García del Río, director xeral da compañía, comentou que «Sogeviso, como xestor a longo prazo destes proxectos, debe acometer dous retos, un financeiro (garantir a consecución dos obxectivos para o investidor institucional), e outro de sostibilidade, que encaixa coa natureza de Sogeviso, e que é dar satisfacción aos arrendatarios, aos cidadáns que necesitan unha vivenda accesible».

Ao acto da primeira das promocións entregadas, o pasado 15 de marzo, asistiron Jorge Rodrigo Domínguez (conselleiro de Vivenda, Transportes e Infraestruturas), José María García Gómez (viceconselleiro de Vivenda, Transportes e Infraestruturas) e María José Piccio Marchetti Prado (directora xeral de Vivenda e Rehabilitación), como representantes da Comunidade de Madrid. Tamén estiveron presentes membros delegados de Culmia (promotora) e Avintia (construtora).

Durante o que resta de 2024, Sogeviso seguirá entregando as chaves aos inquilinos do Plan Vive de Madrid, que a finais de ano contará cun total de doce promocións con 1.763 vivendas de alugamento accesible en xestión.

https://youtu.be/MWsxtSC_KyI?si=F7HgIG3Fex4qi4VR

Leave a Reply