Skip to main content

O pasado 12 de xaneiro de 2021, Sogeviso e Ayo (Accelerating Youth Opportunities) asinaron un convenio de colaboración para a posta en marcha dun programa de acompañamento dixital, o Proxecto Pathfinder.

O obxectivo deste programa é facilitar unha completa formación dixital que permita a mellora da situación socioeconómica e o acceso ao mercado laboral das familias en risco de exclusión xestionadas por Sogeviso.

Este programa persegue a redución da fenda dixital e a adaptación das nosas familias a un ambiente social cuxa dixitalización se viu acelerada polo efecto da pandemia a escala mundial.