Skip to main content

Sogeviso, no marco do seu programa de acompañamento social (contrato social) e inserción laboral (JoBS) de clientes vulnerables do Banco Sabadell, puxo en marcha o programa Pathfinder, que ten como obxectivo facilitar os medios e a formación dixital que permitan, ante o aumento da fenda dixital provocada polo impacto da COVID-19 e que afecta a estes clientes vulnerables, acceder á información e ao mercado laboral para así mellorar a súa situación socioeconómica.

Dentro deste proxecto Pathfinder para reducir a fenda dixital nas familias vulnerables, Sogeviso asinou un convenio coa Fundación Mobile World Capital (FMWC), unha entidade sen ánimo de lucro que ten como obxectivo impulsar a transformación dixital da sociedade e, así, axudar a mellorar a vida das persoas a nivel mundial.

O acordo de colaboración entre a FMWC e Sogeviso establece que a primeira, a través do seu programa 5G, colaborará no impulso do programa Pathfinder. Esta aportará dispositivos tecnolóxicos aos participantes no dito programa e promoverá a participación de partners interesados na iniciativa Pathfinder, mediante a difusión do carácter social da iniciativa e da xestión da súa posible futura participación.