Teléfono:+34 936 343 742

Cómo ha afrontado Sogeviso la pandemia del Covid-19. Más información

Clientes /Inquilinos: estamos plenamente operativos en los teléfonos o correos habituales. En caso de dudas pueden mandar un correo a sogeviso@sogeviso.com

Que é Sogeviso·

Sogeviso é un servicer inmobiliario especializado na xestión socialmente responsable e economicamente
sostible de carteiras de inmobles, proporcionando valor reputacional á propiedade.

Como complemento á xestión inmobiliaria clásica, Sogeviso achega experiencia na xestión das persoas e as súas problemáticas socioeconómicas, sendo empático co acontecer na sociedade en relación á vivenda e facilitando a relación propiedade-inquilino.

A base da nosa actuación estriba no coñecemento do inquilino, a evolución da súa situación económica e, no seu caso, recoñecendo a súa vulnerabilidade e establecendo un modelo de xestión baseado nela.
En tales casos, traballamos para mellorar a capacidade de renda das persoas que compoñen a unidade familiar (inquilinos de alugueiro social), con accións socioeducativas ou de inserción laboral (Contrato Social).


Finalmente Sogeviso, coñecedor do déficit de parques de vivenda con alugueiro accesible, desenvolveu un modelo de colaboración público-privada para a promoción de vivendas en alugueiro, achegando ademais a súa metodoloxía social de xestión.

Os nosos valores·

Os nosos valores resúmense nuns principios que determinan a nosa forma de traballar e os nosos criterios de actuación.

Compromiso

Realizamos o noso traballo con profesionalidade e responsabilidade en cada paso que damos e cada ferramenta que propoñemos. Ofrecemos o mellor de nós porque somos moi conscientes de que estamos tratando con persoas.
Non conformismo

Somos unha empresa nova, dinámica e innovadora. Buscamos superarnos día a día con novos retos e proxectos. Non nos convence un “non”. Anticipámonos ás necesidades dos nosos clientes (tanto propiedade como inquilinos) e buscamos solucións innovadoras para as súas necesidades.
Profesionalidade

Defínenos o noso rigor, pulcritude e busca permanente da excelencia no noso traballo. Contamos cun equipo competente, formado e comprometido co seu labor. A nosa experiencia aválanos.
Eficacia

Traballamos con estruturas e procesos innovadores e dinámicos que nos permiten ofrecer as mellores respostas e solucións.
Empatía

Escoitamos e entendemos ás persoas coas que nos relacionamos dende a proximidade e con actitude positiva. Contaxiamos positividade porque sempre hai un lado bo ao que mirar.
Franqueza

Actuamos con transparencia e integridade, confiamos nas persoas e na súa capacidade de superar situacións adversas.

Dobre visión de Sogeviso·

A actuación de Sogeviso céntrase en dúas vertentes para dar solución a un problema dual con grande impacto económico e reputacional:

Propiedade

Xestionamos proactivamente o parque de vivendas en alugueiro accesible ou social reducindo a taxa de impagamento e evitando que os inmobles deriven en activos improdutivos.

Ver máis

Familias/inquilinos

Establecemos mecanismos para o seu coñecemento e, chegado o caso de situación de vulnerabilidade, dotamos aos membros da unidade familiar de medios para mellorar as súas perspectivas socioeconómicas e, no posible, solucionar a situación.

Ver máis

Prensa e comunicación·

Informes·


Descarga informes e documentos de interese


Ver máis

Contrato Social·

Inmersión
 1. Mejorar la situación socioeconómica de los clientes y su capacidad económica para reducir las tasas de impago de la renta y hacer frente a un alquiler o a la compra de una vivienda.

 2. Controlar los riesgos de reputación, que puedan afectar al banco y preparase respecto a cambios legislativos en materia de vivienda.

 3. Reducir las incidencias por mal uso de la vivienda o respecto a la convivencia con la comunidad de vecinos, garantizando el uso adecuado de los recursos y previniendo, si se requiere, del uso fraudulento e inadecuado de la vivienda.

 4. Actuar preventivamente ante las situaciones de especial vulnerabilidad, implicando a la Administración pública y abordando el trabajo integral de la unidad familiar.

Ver más
Estrategia integral
 1. Programa social:
  Apoyo, acompañamiento y seguimiento en aspectos más allá del contrato de alquiler, según el nivel establecido previamente.

 2. Programa de Inserción laboral:
  Apoyo personalizado según las necesidades, en formación y en la búsqueda y consecución de empleo.

 3. Colaboración con la Administración Pública y entidades sociales:
  Incorporación a programas sociales públicos según necesidades detectadas o programas privados gestionados por entidades sociales (Tercer Sector)

Ver más

Asset 9by·

El proyecto JoBS es el programa de Inserción Laboral destinado a los clientes de Banco Sabadell que han accedido un alquiler social tras un proceso de dación o adjudicación, en base a una política de gestión socialmente responsable de la problemática de la pérdida de la vivienda, fundamentada en los valores del banco.

La operativa del programa se basa en una doble línea de trabajo:

01.

Preparar a las personas que lo necesitan para la búsqueda de empleo.

02.

Prospectar el mercado en búsqueda de nuevos puestos de trabajos en los que con ayuda y formación puedan acceder nuestros clientes.

Beneficios alquiler social·

0
%

30% del total de los ingresos de la unidad

0
%

Descuento del 10% por hijo (hasta un máximo de 3).

0
%

Descuento del 10% por tener a cargo a personas mayores, con alguna minusvalía o con discapacidad.

Se establecerá la fianza que marque la ley (1 mes mínimo).

Convenios·

Media·

Informe Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit.

Descargar

Informe Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit.

Descargar

Informe Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit.

Descargar

Informe Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit.

Descargar