Skip to main content

Xestión do conflito / Mediación

Busca de solucións a través do diálogo xerando empatía coa contorna social.

Xestión do conflito con impacto social

Mediación e facilitación de acordos ante conflitos concretos relacionados coa vivenda.

Servizos de interrelación con axentes externos

Intermediación da propiedade con axentes/organizacións sociais e administracións públicas.