Skip to main content

Xestión do alugueiro

O servizo de xestión e administración do parque de vivendas en situación de alugueiro accesible/social inclúe:

Formalización de contratos

Formalización de contratos de acordo coa lexislación vixente e segundo proceda, con anexos correspondentes ao acompañamento social,
que contemplan os programas para a axuda á mellora socioeconómica dos inquilinos.

Os programas de axuda socioeconómica están incluídos no Contrato Social que incorpora:

Programa de Seguimento Social:

  • Apoio, acompañamento e seguimento en aspectos sociais complementando a xestión do contrato de alugueiro.

Programa de Inserción Laboral:

  • Apoio personalizado segundo as necesidades, en formación e na busca e consecución de emprego.

Colaboración coa Administración Pública e entidades sociais:

  • Incorporación a programas sociais públicos segundo necesidades detectadas ou a programas privados xestionados por entidades sociais (terceiro sector).
Ver máis

Xestión do cobramento

Emisión de recibos e xestión do cobramento proactiva no caso de impagamentos e busca de solucións socialmente responsables de acordo coas directrices da propiedade.

Atención ao inquilino

Call Center personalizado cun protocolo específico para cada posuidor/beneficiario de inmobles en xestión.

Renovacións de contratos

Xestión específica da renovación ou non renovación dos contratos de alugueiro previa á finalización dos citados contratos.

Adecuación e mantemento de vivendas

Mantemento de vivendas incluíndo a súa adecuación ás condicións de habitabilidade previa a calquera contrato, a programación do mantemento e a resposta ante calquera incidencia.