Skip to main content

Xestión da posesión de inmobles

Servizos de xestión da ocupación ilegal

Xestión da recuperación da vivenda mediante actuacións do equipo de mediación e, se procede, adoptando solucións pola vía xudicial.

Xestión da posesión de forma amigable (REOS)

Xestión especializada para acelerar, de forma amigable, a posesión do inmoble por parte da propiedade, acurtando o período comprendido entre o auto de adxudicación e a dilixencia da posesión xudicial.