Skip to main content

Gemma Feliu, directora d’Impacte Social i Mediació de Sogeviso, va participar el darrer 4 de juliol a la taula rodona “El problema, repercussió i les solucions a les ocupacions a Espanya” organitzada a la ciutat de València per la secció valenciana de l’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl (AVS). En aquesta es va reflexionar sobre la problemàtica de l’ocupació il·legal en la gestió dels parcs d’habitatges tant públics com privats. Tots els participants van compartir, des de diferents visions, la necessitat d’abordar la problemàtica de la manca d’habitatge de lloguer social a Espanya.

A més, a la jornada es va presentar l’informe “Ocupacions a Espanya 2023” realitzat per l’Institut Cerdà, en què Sogeviso ha col·laborat activament.

Leave a Reply