Skip to main content

Inn-Social

Anomenem Inn-Social els programes específics que tenen un alt valor d’innovació en el marc de la gestió dels aspectes vinculats a l’habitatge i la responsabilitat social.

CONTRACTE SOCIAL
by sogeviso

Pla personalitzat d’acompanyament social i d’inserció laboral per als llogaters i les seves famílies.

Els programes es duen a terme en col·laboració amb l’Administració Pública Local i d’entitats socials, si s’escau.

Més informació

SIBILIA
by sogeviso

Un model de quantificació del risc potencial entre la sostenibilitat econòmica i la responsabilitat social associat a una cartera d’actius immobiliaris.

Disposa d’un algoritme per a la valoració del risc basat en l’anàlisi de més de 70 variables.

Veure projecte