Skip to main content
 

Un nou model de gestió
de la problemàtica social de l’habitatge

Especialistes en solucions responsables i viables a la gestió d’actius immobiliaris.

 

Un nou model de gestió
de la problemàtica social de l’habitatge

Experts en la gestió de lloguers de forma socialment responsable
i econòmicament sostenible.

 

Un nou model de gestió
de la problemàtica social de l’habitatge

Especialistes en la gestió de parcs d’habitatges mitjançant lloguers
socials o assequibles de manera econòmicament sostenible.

 

Un nou model de gestió
de la problemàtica social de l’habitatge

Benchmarking preventiu de situacions de vulnerabilitat relacionades amb l’habitatge.

 

Un nou model de gestió
de la problemàtica social de l’habitatge

Solucions contrastades, socialment responsables i econòmicament
sostenibles per a propietats immobiliàries.

 

Un nou model de gestió
de la problemàtica social de l’habitatge

Innovadors de la gestió del lloguer socialment responsables
davant la problemàtica de l’habitatge.

 

Un nou model de gestió
de la problemàtica social de l’habitatge

Innovadors en Big Data preventiu.

1
1

Sogeviso se suma al moviment B Corp.

Sogeviso, primer servicer inmobiliari a aconseguir la certificació B Corp

Mes informació

Què és Sogeviso

Sogeviso és un servicer immobiliari especialitzat en la gestió socialment responsable i econòmicament sostenible de carteres d’immobles, aportant valor reputacional a la propietat.

Com a complement a la gestió immobiliària clàssica, Sogeviso aporta experiència en la gestió de les persones i les seves problemàtiques socioeconòmiques, mantenint l’empatia amb els esdeveniments en la societat ralatius a l’habitatge i facilitant la relació propietat-llogater.

La base de la nostra actuació consisteix en el coneixement del llogater, l’evolució de la situació econòmica i en el seu cas, reconeixent la seva vulnerabilitat i establint un model de gestió sobre la base d’aquesta.

En aquests casos(inquilins vulnerables) treballem per millorar la capacitat de renda de les persones que componen la unitat familiar (llogaters de lloguer social), amb accions socioeducatives o d’inserció laboral (Contracte Social).

Finalment, Sogeviso, coneixedor del dèficit de parcs d’habitatge de lloguer assequible, ha desenvolupat un model de col·laboració pública-privada per a la promoció d’habitatges de lloguer, aportant a més la seva metodologia social de gestió.

Els nostres valors

Els nostres valors es resumeixen en uns principis que determinen la nostra manera de treballar i els nostres criteris d’actuació.

Compromís

Fem la nostra feina amb professionalitat i responsabilitat en cada pas que donem i cada eina que proposem. Oferim el millor de nosaltres perquè som molt conscients que estem tractant amb persones.

No conformisme

Som una empresa jove, dinàmica i innovadora que busquem superar-nos dia a dia amb nous reptes i projectes. No ens convenç un ‘no’. Ens anticipem a les necessitats dels nostres clients (tant propietaris com llogaters) i busquem solucions innovadores per a les seves necessitats.

Professionalitat

Ens defineix el nostre rigor, cura i cerca permanent de l’excel·lència en el nostre treball. Comptem amb un equip competent, format i compromès amb la seva labor. La nostra experiència ens avala.

Eficàcia

Treballem amb estructures i processos innovadors i dinàmics que ens permeten oferir les millors respostes i solucions.

Empatia

Escoltem i entenem a les persones, amb les quals ens relacionem des de la proximitat i amb actitud positiva. Contagiem positivitat perquè sempre hi ha una part bona on focalitzar-s’hi.

Franquesa

Actuem amb transparència i integritat, confiem en les persones i en la seva capacitat de superar situacions adverses.

Doble visió de Sogeviso

L’actuació de Sogeviso es centra en dos vessants per donar solució a un problema dual amb gran impacte econòmic i reputacional:

Propietat

Gestionem de forma proactiva el parc d’habitatges en lloguer assequible o social reduint la taxa d’impagament i evitant que els immobles esdevinguin actius improductius.

Famílies/llogaters

Establim mecanismes pel coneixement d’aquestes i arribat el cas de situació de vulnerabilitat, dotem als membres de la unitat familiar de mitjans per millorar les seves perspectives socioeconòmiques i en la mesura del possible solucionar la seva situació.

Premsa i comunicació

Veure més antigues

Informes

Descarrega informes i documents d’interès

Veure més