Skip to main content

Gestió lloguer

 • Formalització de contractes.
 • Gestió del cobrament.
 • Atenció al llogater.
 • Renovacions de contractes.
 • Adequació i manteniment d’habitatges.

Gestió de la possessió d’immobles

 • Serveis de gestió de l’ocupació il·legal.
 • Gestió de la possessió (REOS).

Mediació / Gestió del conflicte

 • Gestió del conflicte amb impacte social.
 • Serveis d’interrelació amb agents externs.

Anàlisi de carteres d’immobles o de crèdits amb garantia hipotecària

 • Big Data.

Gestió projectes lloguer assequible

 • Projecte.
 • Finançament.
 • Gestió de la promoció.
 • Gestió del parc de lloguer assequible.