Skip to main content

L’empresa municipal REDESSA (Reus Desenvolupament Econòmic, S.A.) va adjudicar la promoció i construcció dels 132 pisos a Construcciones Rubau, guanyadora de la licitació que es va presentar juntament amb Sogeviso per a la gestió del lloguer durant els 75 anys de cessió.

REDESSA, empresa municipal de Reus, va adjudicar el passat 11 d’octubre la constitució d’un dret de superfície sobre la finca ubicada al carrer Jaume Vidal i Alcover, número 24 —a la zona de Mas Iglesias— per a la promoció i gestió d’habitatges de protecció oficial de lloguer assequible a l’oferta presentada per Llogueralia Reus, SL, empresa pertanyent a Construcciones Rubau que, juntament amb Sogeviso, es va presentar al concurs.

Rubau durà a terme la inversió i construcció dels habitatges, que comptaran amb fins a 3,35 milions d’euros dels Fons Next Generation EU. Com a condició per a la recepció de les ajudes, les obres dels habitatges han d’estar finalitzades a mitjans de l’any 2026. A partir de llavors, la gestió dels lloguers anirà a càrrec de Sogeviso, que va presentar un model de gestió amb bones valoracions per part de la mesa de contractació: «Es proposa una gestió sensible i respectuosa amb les necessitats de les unitats de convivència (…) amb un model d’atenció adequat».

Els beneficiaris dels lloguers seran persones inscrites en el registre oficial d’habitatge protegit (RSHPO), i els habitatges només es podran destinar a domicili habitual i permanent. Més endavant, se’n redactaran les bases d’adjudicació que regularan el procediment d’adjudicació, les quals establiran una reserva de, com a mínim, el 26 % dels habitatges per a més joves de 35 anys i una altra del 26 % per a contingents especials. La gestió s’estendrà fins a la fi de la cessió del dret de superfície: 75 anys des de la signatura.

Reus, amb més de 100.000 habitants, podrà oferir així pisos d’obra nova amb preus fins a un 40 % per sota de mercat, per donar resposta a una necessitat real d’oferta a la ciutat. Els 132 habitatges s’edificaran sobre un solar de gairebé 2.000 metres quadrats i amb més de 10.000 metres quadrats d’edificabilitat, on es construirà un edifici amb planta baixa més sis pisos. Es diferenciaran dues tipologies d’habitatges: per una banda, els habitatges de dos dormitoris (entre 45 i 55 m2 útils) i, per una altra banda, els habitatges de tres dormitoris (entre 60 i 65 m2 útils). A més, la promoció comptarà amb una reserva del 4 % d’habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Aquesta promoció de Reus és la segona de lloguer assequible que Sogeviso gestionarà a Catalunya, i se suma a la de Calafell (110 habitatges), adjudicada fa un any també a la proposta de Rubau i Sogeviso. Totes dues s’afegeixen als dos lots del Pla Vive Madrid -2.900 habitatges en 17 promocions- adjudicats a Culmia i que gestionarà Sogeviso, que manté així la seva clara aposta per la gestió del lloguer assequible i per la promoció de polítiques destinades a aquest tipus de lloguer a tot l’Estat a través de la col·laboració publicoprivada.

Foto: Éxodo Urbano / Rubau

Leave a Reply