Skip to main content

L’Ajuntament de Calafell adjudica la construcció dels 110 pisos a Construccions Rubau, guanyador de la licitació, que es va presentar juntament amb Sogeviso per a la gestió integral del lloguer durant els 75 que dura la concessió

 

L’Ajuntament de Calafell va adjudicar oficialment a Construccions Rubau, en un Ple celebrat el passat 15 de setembre, el concurs públic per a la constitució d’un dret de superfície en un terreny de 5.000 m² a Calafell (Tarragona) per destinar-lo a la promoció oficial del règim de lloguer assequible.

Construccions Rubau va presentar una oferta de licitació al concurs el passat mes de maig, amb Sogeviso com a operador del lloguer. Després de l’adjudicació efectiva, Rubau s’encarregarà de la promoció i construcció dels habitatges, n’assumirà la inversió —de prop de 12 milions d’euros—, a més del manteniment i les reparacions que es requereixin durant el període de concessió de 75 anys. Un dels avantatges del model de Rubau és la rapidesa en l’execució de les obres de construcció —entre 17 i 18 mesos— gràcies a l’ús d’elements prefabricats, que mantindran sempre la bona qualitat arquitectònica i constructiva. Per part seva, Sogeviso realitzarà la gestió integral del lloguer, en la fase d’explotació.

La Mesa de Contractació va valorar especialment l’oferta de Gestió Social i de Mediació de Conflictes presentada per Sogeviso, que va ser un dels elements diferencials respecte a la proposta rival presentada. Aquesta va destacar la presentació d’un pla «molt complet, detallat i adequat al pla de gestió social, amb un equip multidisciplinari especialitzat, eines per a la gestió i uns plans d’acompanyament social, prevenció i gestió de la morositat adequats».

Des del Consistori mostren una gran satisfacció, atès que es tracta d’un fet històric a la localitat: «És la primera promoció de protecció oficial dels darrers 40 anys. Moltes persones podran accedir, per fi, a un habitatge digne amb un lloguer assequible a les seves possibilitats», en paraules del seu alcalde, Ramon Ferré.

Aquests habitatges aniran destinats, principalment, a famílies amb fills, llars unipersonals, persones grans, famílies monoparentals i joves o parelles amb voluntat d’emancipació, que podran pagar un preu inferior al de mercat. La renda de lloguer oscil·larà entre els 300 i 450 euros al mes, fet que facilitarà l’accés a l’habitatge en un context d’encariment del preu del lloguer i del cost de la vida en general. La selecció dels futurs arrendataris la farà l’Ajuntament, mitjançant concurs públic, en què tindran prioritat les persones empadronades al municipi.

Per a Sogeviso, aquesta promoció de Calafell és la primera adjudicació d’habitatges destinats a lloguer assequible a Catalunya, i se suma a l’anterior adjudicació dels 1.763 habitatges del Plan Vive (Lot 3) de la Comunitat de Madrid (als municipis de San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Alcorcón, Alcalá de Henares i Getafe). Sogeviso manté així la seva clara aposta per la gestió del lloguer assequible i per la promoció de polítiques destinades a aquest tipus de lloguer a tot l’Estat, a través de la col·laboració pública i privada.

Leave a Reply