Skip to main content

Al llarg de la segona quinzena de setembre i principis d’octubre s’ha celebrat el webinar organitzat per Sogeviso sota el títol «Habitatges de lloguer assequible: protagonisme i oportunitat d’inversió» centrat en la necessitat de la col·laboració publicoprivada per al desenvolupament d’un parc de lloguer assequible a Espanya.

Al llarg de quatre sessions, amb quatre ponents i un moderador en cadascuna d’elles, hem aprofundit en diferents continguts relacionats amb el tema. L’alt nivell dels ponents i la resposta de persones que han participat ens permeten fer un balanç molt positiu de les jornades.

A continuació podeu veure el programa de les jornades, així com la versió en vídeo del contingut total de cada sessió.

Enllaç al programa de les jornades.

Enllaç al vídeo primera jornada (15/09)

Enllaç al vídeo segona jornada (22/09)

Enllaç al vídeo tercera jornada (29/09)

Enllaç al vídeo quarta jornada (06/10)

La primera sessió, el 15 de setembre, va abordar el «Diagnòstic i la situació del lloguer assequible a Espanya». En aquesta sessió es va posar en evidència la situació de dèficit actual i també la dificultat de l’administració pública per aportar una solució, de manera que la col·laboració entre tots els agents apareix com a element primordial per afrontar aquest repte. També es va posar en evidència que cal una nova política de llarg termini i amb alt nivell de consens i que cal acompanyar-lo d’una seguretat jurídica de la qual lamentablement no disposem.

La segona sessió, el 22 de setembre, es va basar en explicar i analitzar «Experiències en el desenvolupament i la gestió d’habitatges de lloguer assequible».  En aquesta sessió es va constatar que hi ha diferents fórmules de col·laboració publicoprivada en funció del seu valor social i de la capacitat d’intervenció pública, fent èmfasi en el fet que hi ha diferents problemes i diferents solucions. La necessitat de generar estabilitat jurídica, la millora d’aspectes fiscals, la conveniència d’un desenvolupament normatiu per afavorir vehicles societaris de lucre limitat i finalment la necessitat de pressupost públic com a punt de partida bàsic, així com la necessària comprensió que les polítiques d’habitatge són transversals: urbanístiques (generació de sòl), socials; econòmiques, mediambientals, de mobilitat…

A la tercera sessió, el 29 de setembre, es va analitzar el «Present i futur de la col·laboració publicoprivada en el desenvolupament de projectes d’habitatge assequible». El punt d’origen va ser la coincidència en què tenim un recurs públic que no podem congelar (sòl) i que a partir d’això ja han sortit diferents models útils, suggeridors i molt interessants (AMB Barcelona, Madrid). També es va reflexionar sobre la importància de la industrialització i del finançament de la promoció i la inversió finalista, així com de la necessitat d’establir un preu de lloguer assequible que garanteixi una mínima rendibilitat. Es va observar que cal tenir en compte el stock d’habitatges existent i també les necessitats dels territoris no punters.

En la quarta i última sessió, el 6 d’octubre, es va aprofundir en el pas «De la gestió administrativa a la gestió socialment responsable». En aquest sentit des de la inversió privada es va posar èmfasi en la Inversió social d’impacte (ESG – SROI), així com en l’aparició de la Socimi social. Des de les entitats sense ànim de lucre d’alt contingut social es va posar èmfasi en la gestió directa de l’acompanyament social i en la necessitat de cobertura pública per dur a terme el seu programa. Finalment, des de la gestió pública es va incidir en la gestió de la convivència, en la gestió de la intervenció social i en la gestió de l’ocupació.

Com a conclusió reiterativa de totes les sessions podem assenyalar, en primer lloc, el consens en què la col·laboració publicoprivada en la seva més alta intensitat és la millor solució per a la necessària i urgent producció industrialitzada d’habitatge en règim de lloguer assequible com a factor imprescindible per millorar la situació; en segon lloc, la importància de la voluntat política i de la disposició de pressupost públic i, finalment, que hi ha diversitat d’alternatives i moltes d’elles complementàries.

Cal assenyalar que diversos dels ponents van manifestar que Sogeviso és un referent en la gestió socialment responsable d’un catàleg d’habitatges de lloguer i van valorar positivament la iniciativa d’aquestes jornades per l’actualitat dels temes abordats, el nivell dels participants i l’intercanvi de coneixement i experiències que ha significat.

Finalment agrair a tots els ponents la seva predisposició i la seva participació, i a tots els assistents, la seva connexió.

Leave a Reply