Skip to main content

El 12 de gener de 2021, Sogeviso i Ayo (Accelerating Youth Opportunities) van signar un conveni de col·laboració per posar en marxa un programa d’acompanyament digital, el projecte Pathfinder.

L’objectiu d’aquest programa és facilitar una completa formació digital que permeti la millora de la situació socioeconòmica i l’accés al mercat laboral de les famílies en risc d’exclusió gestionades per Sogeviso.

La implementació d’aquest programa persegueix la reducció de la bretxa digital i l’adaptació de les nostres famílies a un entorn social en què la digitalització s’ha vist accelerada per l’efecte de la pandèmia mundial.