Skip to main content

Gestió del conflicte / Mediació

Cerca de solucions a través del diàleg generant empatia amb l’entorn social.

Gestió del conflicte amb impacte social

Mediació i facilitació d’acords davant conflictes concrets relacionats amb l’habitatge.

Serveis d’interrelació amb agents externs

Intermediació de la propietat amb agents/organitzacions socials i administracions públiques.