Skip to main content

Gestió de la possessió d’immobles

Serveis de gestió de l’ocupació il·legal

Gestió de la recuperació de l’habitatge mitjançant actuacions de l’equip de mediació i, si escau, adoptant solucions per la via judicial.

Gestió de la possessió de forma amistosa (REOS)

Gestió especialitzada per a accelerar, de manera amistosa, la possessió de l’immoble per part de la propietat, escurçant el període comprès entre l’autoadjudicació i la diligència de possessió judicial.