Skip to main content

Alokairu eskuragarriko proiektuen kudeaketa

Ekonomiaren ikuspegitik jasangarriak diren etxebizitza-parkeak sustatzen eta kudeatzen ditugu, etxebizitza babestuak edo eskuragarriak alokatzeko.
Administrazio publikoarekin elkarlanean ari gara alokairu eskuragarriko parkea handitzeko, eta hori hainbat ereduren bitartez gauzatu daiteke:
enpresa mistoa, emakida, azalera-eskubidea edo beste batzuk; eta gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-iraunkortasuneko irizpideen arabera eraikitako alokairu-parkea kudeatzen dugu.

Proiektua

Analisia eta laguntza hasierako prozesuetan:

Lurzoruen identifikazioa:

  • Alokairu eskuragarrirako erabil daitezkeen titulartasun publikoko edo pribatuko lurzoruak identifikatzea.

Proiektuen analisia:

  • Lurzoruen bideragarritasuna aztertzea hirigintza-esparrutik, higiezinen merkatutik (eskaintza eta eskaria) eta esparru ekonomikotik.

Esparru juridikoa:

  • Proiektuaren esparru juridikoa definitzea.

Finantzaketa

Epe luzeko inbertsioan interesa duten erakunde-inbertitzaileekiko harremanak. Banku-finantzaketaren kudeaketa (banka tradizionala edo banka publikoa, hala nola BEI, ICO eta beste batzuk).

Promozioaren kudeaketa

Alokairu eskuragarriko promozio berriak abian jartzeko zuzendaritza, laguntza edo lankidetza.

Alokairu eskuragarriko parkearen kudeaketa

Alokairu Eskuragarriko etxebizitzen parkea kudeatzeko eta administratzeko zerbitzua:

Kontratuak formalizatzea:

  • Kontratuak indarrean dagoen legeriaren arabera formalizatuko dira, eta, kasuan kasu, maizterren hobekuntza sozioekonomikorako laguntza-programak jasotzen dituzten gizarte-laguntzari dagozkion eranskinekin.
Gehiago ikusi

Kobrantzaren kudeaketa:

  • Kobrantza proaktiboa kudeatzea ez-ordaintzeen kasuan, eta irtenbide sozialki arduratsuak bilatzea jabetzaren jarraibideen arabera.

Kontratuen berriztapena:

  • Alokairu-kontratuak amaitu aurretik berritzeko edo ez berritzeko kudeaketa espezifikoa.

Etxebizitzen egokitzapena eta mantentze-lanak:

  • Etxebizitza edozein kontraturen aurreko bizigarritasun-baldintzetara egokitzea, mantentze-lanen programazioa eta edozein gorabeheraren aurreko erantzuna barne.