Skip to main content

SIBILIA by sogeviso

Eredua

Ekonomiaren ikuspegitik iraunkorra denaren eta gizarte-erantzukizunaren arteko ospe-arrisku potentziala kuantifikatzeko eredua da.

Berrikuntzaren bilaketa etengabearen eta gure bezeroentzako balio diferentzialaren sorreraren esparruan, sektorea eta ingurunea sakon ezagututa eta kudeatutako 50.000 kasu inguruk osatutako datu-basearekin, 15.000 familia eta 36.000 pertsona baino gehiagoren ezagutzarekin, Sogevisok higiezinen aktiboekin erlazionautako ospearen araberako arrisku potentziala kuantifikatzeko eredua sortu du, Sibila.

Sibila eredua arriskua baloratzeko algoritmoa da, kontzeptuen arabera taldekatutako 70 aldagai baino gehiagoren analisian oinarritua: egoera sozioekonomikoa, testuinguru soziala eta gatazka-maila, higiezinen merkatua, arau-testuingurua.

Sibilak hainbat jarduera-ildo diseinatzeko aukera eskaintzen du, erabakiak ekonomiaren ikuspegitik jasangarria denaren eta higiezinen jabeek erantzukizun soziala izatearen arteko orekan hartzea erraztuz.

Modelo Sibila

Arriskua baloratzeko algoritmoa da, kontzeptuen arabera taldekatutako
70 aldagai baino gehiagoren analisian oinarritua.

Zaurgarritasun
sozioekonomikoa

Familia unitateen gaitasun ekonomikoa haien konposaketaren, zaurgarritasun berezien taldeetan egotearen (adingabeak, 65 urtetik gorakoak, desgaituak, genero-indarkeriaren biktimak, etab.) eta alokairuaren jatorriaren arabera.

Asset 2

Higiezinen
merkatua

Alokairu-merkatuarekin aldera daiteke, kokapenaren arabera, bizigarritasun-premien (141/2012 Dekretuaren arabera) eta familien zorpetze-ahalmenaren arabera.

Arau-testuingurua

Etxebizitza-edukitzaile handiei eta maizterren edo/eta hipoteka-zordunen babesari eragiten dien etxebizitzaren arloko eragin arauemailearen konbinazioa eta autonomia-erkidegoko gobernuak arlo horretara bideratzen duen aurrekontua.

Asset 4

Testuinguru soziala

AROPE adierazlearen arabera, pobrezia-arriskua irizpide geografikoaren arabera: pobrezia ekonomikoaren arriskua, gabezia material larria eta etxeko lanaren intentsitate txikia.

Gizarte-eragileak

Elkarte zibilen edo/eta udalen euskarri-zerrenda, ingurunearen eta kokapen geografikoaren arabera.