Skip to main content

KONTRATU SOZIALA by sogeviso

Maizterrentzako eta haien familientzako gizarte-laguntzako eta laneratzeko plan pertsonalizatua.

Kontratu soziala alokairu sozialeko kontratuaren eranskin gisa formalizatzen da. Errentariek eta jabeak sinatzen dute, beren borondatez, eta, hortik abiatuta, aldeek elkarrekin lan egiteko konpromisoa hartzen dute, familia maizterraren egoera sozioekonomikoa hobetzeko.

Plana urteko plan espezifiko batean gauzatzen da, eta bi aldeek onartu eta sinatzen dute. Plan horretan hobekuntza-helburua lortzeko egin beharreko ekintzak zehazten dira. Ekintza horien artean, oinarrizko gizarte-ingurunearekin, hornidurekin, zerbitzu eta laguntza publikoekin eta abarrekin zerikusia duten hainbat gai sar daitezke, eta, bereziki, birlaneratzea hobetzeko funtsezko elementutzat hartuta, eta horretarako programa espezifiko pertsonalizatua lantzen da.

Helburuak

1

Maizterren egoera sozioekonomikoa hobetzea, alokairuari eta familia-unitatearen oinarrizko premiei aurre egin ahal izateko. Baztertuta geratzeko arriskuan eta lanik gabe dauden pertsonen kasuan, haien gaitasunak aztertzen ditugu, eta haien profil eta gaitasun profesionalekin bat datorren laneratze programa pertsonalizatua definitzen dugu.

2

Etxebizitza gaizki erabiltzeagatik edo bizilagunen komunitatearekin gertatzen diren bizikidetza arloko gorabeherak murriztea, baliabideen erabilera egokia bermatuz eta etxebizitzaren iruzurrezko erabilera eta erabilera desegokia prebenitzea ahalbidetuz.

3

Zaurgarritasun bereziko egoeretan prebentzioz jardutea, Administrazio Publikoa inplikatuz eta familia-unitatearen lan integralari helduz.

Programak

Programak tokiko administrazio publikoarekin eta gizarte-erakundeekin lankidetzan gauzatzen dira, hala dagokionean: hautemandako beharren araberako gizarte-programa publikoetan edo hirugarren sektoreko erakundeek kudeatutako programa pribatuetan sartzea.

Laneratze programak gauzatzeko eta ezartzeko, akordioak edo hitzarmenak formalizatzen ditugu enpresekin, erakunde publikoekin eta hirugarren sektoreko beste erakunde batzuekin.

Akordioak edo hitzarmenak prestakuntzarekin, laneko praktikekin, lan-poltsarekin eta lanpostuekin erlazionatuta daude.

Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioaren Gizarteratze Zigilua duen enpresa, gizarteratze eta laneratze tipologian

Laneratzeko hitzarmena sinatuta dugu enpresa hauekin