Teléfono:+34 936 343 742

Xestión do conflito / Mediación·

Busca de solucións a través do diálogo xerando empatía coa contorna social.


01. Xestión do conflito con impacto social·

Mediación e facilitación de acordos ante conflitos concretos relacionados coa vivenda.

02. Servizos de interrelación con axentes externos·

Intermediación da propiedade con axentes/organizacións sociais e administracións públicas.