Telèfon:+34 936 343 742

Cómo ha afrontado Sogeviso la pandemia del Covid-19. Más información

Clientes /Inquilinos: estamos plenamente operativos en los teléfonos o correos habituales. En caso de dudas pueden mandar un correo a sogeviso@sogeviso.com

Què és Sogeviso·

Sogeviso és un servicer immobiliari especialitzat en la gestió socialment responsable i econòmicament
sostenible de carteres d’immobles, aportant valor reputacional a la propietat.

Com a complement a la gestió immobiliària clàssica, Sogeviso aporta experiència en la gestió de les persones i les seves problemàtiques socioeconòmiques, mantenint l’empatia amb els esdeveniments en la societat ralatius a l’habitatge i facilitant la relació propietat-llogater.

La base de la nostra actuació consisteix en el coneixement del llogater, l’evolució de la situació econòmica i en el seu cas, reconeixent la seva vulnerabilitat i establint un model de gestió sobre la base d’aquesta.
En aquests casos(inquilins vulnerables) treballem per millorar la capacitat de renda de les persones que componen la unitat familiar (llogaters de lloguer social), amb accions socioeducatives o d’inserció laboral (Contracte Social).


Finalment, Sogeviso, coneixedor del dèficit de parcs d’habitatge de lloguer assequible, ha desenvolupat un model de col·laboració pública-privada per a la promoció d’habitatges de lloguer, aportant a més la seva metodologia social de gestió.

Els nostres valors·

Els nostres valors es resumeixen en uns principis que determinen la nostra manera de treballar i els nostres criteris d’actuació.

Compromís

Fem la nostra feina amb professionalitat i responsabilitat en cada pas que donem i cada eina que proposem. Oferim el millor de nosaltres perquè som molt conscients que estem tractant amb persones.
No conformisme

Som una empresa jove, dinàmica i innovadora que busquem superar-nos dia a dia amb nous reptes i projectes. No ens convenç un ‘no’. Ens anticipem a les necessitats dels nostres clients (tant propietaris com llogaters) i busquem solucions innovadores per a les seves necessitats.
Professionalitat

Ens defineix el nostre rigor, cura i cerca permanent de l’excel·lència en el nostre treball. Comptem amb un equip competent, format i compromès amb la seva labor. La nostra experiència ens avala.
Eficàcia

Treballem amb estructures i processos innovadors i dinàmics que ens permeten oferir les millors respostes i solucions.
Empatia

Escoltem i entenem a les persones, amb les quals ens relacionem des de la proximitat i amb actitud positiva. Contagiem positivitat perquè sempre hi ha una part bona on focalitzar-s’hi.
Franquesa

Actuem amb transparència i integritat, confiem en les persones i en la seva capacitat de superar situacions adverses.

Doble visió de Sogeviso·

L’actuació de Sogeviso es centra en dos vessants per donar solució a un problema dual amb gran impacte econòmic i reputacional:

Propietat

Gestionem de forma proactiva el parc d’habitatges en lloguer assequible o social reduint la taxa d’impagament i evitant que els immobles esdevinguin actius improductius.

Veure més

Famílies/llogaters

Establim mecanismes pel coneixement d’aquestes i arribat el cas de situació de vulnerabilitat, dotem als membres de la unitat familiar de mitjans per millorar les seves perspectives socioeconòmiques i en la mesura del possible solucionar la seva situació.

Ver más

Premsa i comunicació·

Informes·


Descarrega informes i documents d’interès


Veure més

Contrato Social·

Inmersión
 1. Mejorar la situación socioeconómica de los clientes y su capacidad económica para reducir las tasas de impago de la renta y hacer frente a un alquiler o a la compra de una vivienda.

 2. Controlar los riesgos de reputación, que puedan afectar al banco y preparase respecto a cambios legislativos en materia de vivienda.

 3. Reducir las incidencias por mal uso de la vivienda o respecto a la convivencia con la comunidad de vecinos, garantizando el uso adecuado de los recursos y previniendo, si se requiere, del uso fraudulento e inadecuado de la vivienda.

 4. Actuar preventivamente ante las situaciones de especial vulnerabilidad, implicando a la Administración pública y abordando el trabajo integral de la unidad familiar.

Ver más
Estrategia integral
 1. Programa social:
  Apoyo, acompañamiento y seguimiento en aspectos más allá del contrato de alquiler, según el nivel establecido previamente.

 2. Programa de Inserción laboral:
  Apoyo personalizado según las necesidades, en formación y en la búsqueda y consecución de empleo.

 3. Colaboración con la Administración Pública y entidades sociales:
  Incorporación a programas sociales públicos según necesidades detectadas o programas privados gestionados por entidades sociales (Tercer Sector)

Ver más

Asset 9by·

El proyecto JoBS es el programa de Inserción Laboral destinado a los clientes de Banco Sabadell que han accedido un alquiler social tras un proceso de dación o adjudicación, en base a una política de gestión socialmente responsable de la problemática de la pérdida de la vivienda, fundamentada en los valores del banco.

La operativa del programa se basa en una doble línea de trabajo:

01.

Preparar a las personas que lo necesitan para la búsqueda de empleo.

02.

Prospectar el mercado en búsqueda de nuevos puestos de trabajos en los que con ayuda y formación puedan acceder nuestros clientes.

Beneficios alquiler social·

0
%

30% del total de los ingresos de la unidad

0
%

Descuento del 10% por hijo (hasta un máximo de 3).

0
%

Descuento del 10% por tener a cargo a personas mayores, con alguna minusvalía o con discapacidad.

Se establecerá la fianza que marque la ley (1 mes mínimo).

Convenios·

Media·

Informe Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit.

Descargar

Informe Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit.

Descargar

Informe Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit.

Descargar

Informe Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit.

Descargar